Εταιρικό Προφίλ

Θεμελιώδεις αρχές της εταιρείας είναι η άριστη ποιότητα κατασκευής, ο άμεσος χρόνος παράδοσης, η διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών, η ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων αλλά και η αισθητική εναρμόνιση των κατασκευών μας στο περιβάλλον.

Η επιχείρηση ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ με ιστορία 20 χρόνων δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα της μόνωσης & στεγάνωσης κτιρίων.

Στόχοι

Στόχος και κύριο μέλημα της εταιρείας μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πελατών μας.

Είμαστε δίπλα σας για να λύσουμε τα προβλήματα υγρασίας ή θερμομόνωσης τόσο στην παλιά σας οικοδομή όσο και στην καινούργια. Οι κακοτεχνίες και η επιλογή λάθος υλικών χρόνια τώρα στη χώρα μας καθώς και η μη εφαρμογή των προδιαγραφών που ορίζουν οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς όπως ο ΕΛΟΤ, τα DIN κλπ. οδήγησαν στην ανάγκη μόνωσης των παλιών κτιρίων και επαναμόνωσης των ήδη μονωμένων.

Ο καταναλωτής χρόνια τώρα αναγκαζόταν να επιλέγει στην τύχη στηριζόμενος σε οικονομικά κριτήρια και αμφιλεγόμενες εγγυήσεις πολυετούς χρονικού ορίζοντα σε έργα που η πραγματική τους ζωή δεν υπερβαίνει τα 4 έτη.