Ολοκλήρωση θερμομόνωσης στο χωριό Σμυρτιά Ιωαννίνων