Πλεονεκτήματα στην στεγανοποίηση

  • Η στεγανοποίηση δωμάτων προσφέρει 100% προστασία από την υγρασία που προέρχεται από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες.
  • Στην περίπτωση που εφαρμόζεται και θερμομόνωση μειώνονται σε αποτελεσματικό βαθμό οι συνέπειες των λοιπών κλιματολογικών επιδράσεων
    (ζέστης, κρύου, παγωνιάς) από το εξωτερικό στο εσωτερικό του χώρου.
  • Οι συστολές και διαστολές της μονωμένης επιφάνειας ακολουθούνται πλήρως χάρη στα ελαστομερή υλικά.
  • Έχει απόλυτη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
  • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής της μπορεί να αποσβεστεί πλήρως χάρη στη μακροβιότητα της.
  • Προσφέρει οικονομία έως και 40% στην κατανάλωση ενέργειας.