Η εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εσωτερικό μέρος ενός κτιρίου. Εσωτερική θερμομόνωση χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου.

Τρόπος Εφαρμογής

Σε πρώτη φάση τοποθετείται κατάλληλος μεταλλικός σκελετός στην υπό κατασκευή επιφάνεια, ακολουθεί τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα, πάχους 5 εκ. στο εσωτερικό του μεταλλικού σκελετού. Έπειτα γίνεται επένδυση σε όλο το μήκος και πλάτος της κατασκευής με γυψοσανίδα, ενώ τέλος γίνεται η αρμολόγηση των γυψοσανίδων και επικολλάται αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού και ακολουθεί το στοκάρισμα. Στο ταβάνι του τελευταίου ορόφου τοποθετείται πετροβάμβακας με φράγμα υδρατμών στην κάτω επιφάνειά του.

Προαιρετικά προτείνεται τοποθέτηση πυράντοχης γυψοσανίδας, μεταλλικού σκελετού πάνω σε παρεμβύσματα, καθώς και βισκοελαστικής μεμβράνης σε συνδυασμό με δεύτερη γυψοσανίδα για την ενίσχυση της ηχομόνωσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Το κτίριο εσωτερικά θερμαίνεται γρηγορότερα το χειμώνα και να ψύχεται πιο εύκολα το καλοκαίρι
  • Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προστασία του θερμομονωτικού υλικού και δεν έχει ημερομηνία λήξης καθώς δεν είναι εκτεθιμένο στης καιρικές συνθήκες
  • Μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες
  • Δεν υφίσταται καμία αλλαγή στην εξωτερική εικόνα του κτιρίου
  • Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται προσφέρουν και ηχομόνωση
  • Γίνεται απόσβεση του κόστους κατασκευής μέσα σε πέντε χρόνια