Μόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη

Σε κεκλιμένες στέγες συνήθως γίνεται θερμομόνωση με πολυουρεθάνη λόγω του χαμηλού βάρους της.

Τρόπος εφαρμογής
  • Αρχικά γίνεται καθαρισμός και εξομάλυνση όλης της επιφάνειας και εφαρμογή εποξειδικού ασταριού περιμετρικά σε όλη την επιφάνεια.
  • Στη συνέχεια εκτελείται σε διαδοχικές στρώσεις ψεκασμός σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης και εφαρμόζεται εποξειδικό αστάρι.
  • Τέλος τοποθετείται πολυεστερικό ύφασμα και εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις πολυουρεθανική σταγανωτική μεμβράνη για την απόλυτη σταγανοποίηση.
  • Προαιρετικά εφαρμόζεται και μια στρώση ρευστής αλειφατικής, πολυουρεθανικής βαφής για μεγαλύτερη ενίσχυση της μόνωσης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Προσφέρει απόλυτη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά
  • Έχει πολύ μικρό βάρος και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε σπίτια χωρίς κολώνες
  • Απαιτείται μικρό πάχος για να πετύχουμε την απαιτούμενη μόνωση καθώς έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
  • Μέγιστη σταγανοποίηση και προστασία απο την UV ακτινοβολία της επιφάνειας
  • Οικονομική και με απόσβεση του κόστους κατασκευής μέσα στην πενταετία

Προτεινόμενες επιφάνειες: Κεκλιμένες Στέγες λαμαρίνας,ελενίτ,παλαιές κατασκευές