Θερμογραφία - Θερμογραφικός έλεγχος

Η θερμογραφία είναι μια μέθοδος για τον υπολογισμό της απόδοσης της μόνωσης μιας επιφάνειας ή ενός χώρου. Ο υπολογισμός επιτυχγάνεται υπολογίζοντας τη ροή θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού ενός δωματίου και της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου ή του δώματος, με τη διαφορά θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον 10°C και όσο το δυνατόν πιο σταθερές συνθήκες μεταφοράς ροής θερμότητας.

Η θερμογραφία λαμβάνει την ακτινοβολία που εκπέμπουν στο υπέρυθρο φάσμα όλα τα σώματα (μέσω μιας θερμοκάμερας) και τη μετατρέπει σε εικόνα με ψεύτικα χρώματα έτσι ώστε να είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο μάτι.

Η θερμογραφία χρησιμεύει στις εξής περιπτώσεις:

Στον εντοπισμό της υγρασίας, της εισροής υδάτων σε δωμα και στη τοιχοποιία, των διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του κτιρίου.

Ελέγχονται εγκιβωτισμένες σωληνώσεις, ο ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, η πληρότητα και η απόδοση της μόνωσης, η κυκλοφορία και η διαρροή αέρα.

Αποτυπώνονται ενεργειακές απώλειες σε θερμικές εικόνες και εκτιμάται η εξοικονόμηση ενέργειας μετά από θερμομόνωση.